مهارت خودآگاهی Self-awareness skills

انسان هر چه بیشتر و بهتر خود را بشناسد ، بهتر میتواند آنچه را که هست ، بپذیرد یا تغییر دهد.

مهارت همدلی Empathy skills

زندگی سرشار از استرس ها و تعارض هایی است که باید با آنها مقابله کرد و همدلی یکی از کارهایی است که برای برقراری ارتباط و مقابله با استرس ها ضروری است.

مهارت مدیریت خلق منفی Negative mood management skills

همه ی افراد در طول زندگی خود ، تحت شرایطی غمگینی ، نگرانی، دلواپسی ، احساس گناه ، نوسان خلق احساس ناامیدی و درماندگی و... را تجربه می کنند.

مهارت ارتباط موثر Effective communication skills

ارتباط موثر با دیگران از مهم ترین مهارتهای زندگی است ، زیرا بهبود آن به همه ی جنبه های زندگی شخصی ، شغلی، اجتماعی کمک می کند و در نتیجه شاهد آرامش و پیشرفت بیشتری خواهیم بود.

مهارت جرات ورزی Assertiveness skills

این مهارت فرد را توانمند می کند تا افکار و احساسات خود را آزادانه و صریح مطرح کند ، شخص ضمن احترام به حقوق خود با حفظ احترام و حقوق طرف مقابل ، قاطعانه صحبت و رفتار میکند.

مهارت تفکر نقاد Critical thinking skills

تفکری منطقی که در جستجوی شواهد، دلایل و مدارک برای یک‌برداشت و نتیجه گیری است. فرایندی که به بررسی صحت ، دقت و ارزش اطلاعات می پردازد.

مدیریت استرس Stress management skills

هر تغییری در زندگی پیش می آید، چه مثبت مثل ازدواج و تولد فرزند و مهاجرت و.‌‌.. و چه منفی مثل بیماری و بیکاری و مرگ عزیزان و... با استرس رو به رو می شویم.

مهارت کنترل خشم ‌ Anger control skills

احساس خشم موهبتی است که از جانب خداوند در وجود انسانها به ودیعه گذاشته شده تا هر وقت احساس خطر کردند یا تجربه ای از ناکامی داشتند ، از خود مراقبت کنند .

مهارت حل مساله Problem solving skills

زندگی چیزی جز روند پیاپی مواجه شدن با مسائل و تلاش برای حل و فصل آنها نیست و این روندی عادی است،

مهارت مدیریت زمان Time management skills

ضعف در برنامه ریزی و مدیریت زمان ، میتواند مشکلات فراوانی را برای افراد ایجاد کند.