مهارت همدلی Empathy skills

 Empathy skills

زندگی سرشار از استرس ها و تعارض هایی است که باید با آنها مقابله کرد و همدلی یکی از کارهایی است که برای برقراری ارتباط و مقابله با استرس ها ضروری است.

همدلی توانایی درک احساس و تجربه ی دیگران است ، بمنظور برقراری روابط همدلانه فرد باید بتواند خود را بجای دیگری بگذارد ، و دنیا را از چشم او ببیند.
در نتیجه علاوه بر کسب احترام و محبوبیت در بین دیگران ، نیاز به کارآمدی و مفید بودن ِ فرد اغنا میشود و ارتباطات رضایت بخشی را با دیگران تجربه خواهد کرد.
یکی از عوامل مهم زیر بنایی در دستیابی به همدلی ، تسلط بر هیجانات و احساسات است،
با مهارت در این فن ، شاهد تحولی عظیم در روابط خود بر مبنای احساسات و افکار مشترک خواهد بود.
بدترین نوع از احساس تنهایی اینست که احساساتِ ما درک نشود و احساسات دیگران را درک نکنیم.
اهمیت مهارت همدلی برای سلامت روان اینست که با تسهیل در بر قراری ارتباط ، عملکردی همانند
چسب زخم اجتماعی دارد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان