مهارت کنترل خشم ‌

Anger control skills

احساس خشم موهبتی است که از جانب خداوند در وجود انسانها به ودیعه گذاشته شده تا هر وقت احساس خطر کردند یا تجربه ای از ناکامی داشتند ، از خود مراقبت کنند .
اگر فرد نتواند این انرژی را در کانال صحیح قرار دهد ، ممکن است منجر به خشونت و پرخاشگری شود که باعث کاهش مهارتهای اجتماعی میشود.

برای کاهش خشونت باید به فکر کاهش زمینه های بروز آن بود ، قطعا ابراز خشونت ، اولین و تنها راه ممکن برای مقابله با مسائل نیست.
متاسفانه اکثر افراد یا این مهارتها را یاد نگرفته اند یا بطور تجربی و عمدتا ناقص چیزهایی درباره ی آن می دانند.
افرادی که نمیتوانند خشم خود را بصورت سازگارانه و منطقی بروز دهند مدام آن را سرکوب میکنند و در نتیجه علی رغم میل باطنی شان ، ناخواسته به خود و دیگران و روابط شان آسیب می زنند.
از آنجا که تفسیر منفی فرد از موقعیت سبب پرخاشگری می کند ، در این مهارت تکنیک‌هایی
جهت شناسایی افکار و خود گویی های منفی و ترمیم آنها آموزش داده میشود تا با بهره مندی از آنها فرد موفق به مدیریت صحیح خشم خود باشد

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
125,000 تومان