مهارت مدیریت زمان

Time management skills

ضعف در برنامه ریزی و مدیریت زمان ، میتواند مشکلات فراوانی را برای افراد ایجاد کند.
زمانی که احساس می کنیم با حجم زیادی از فعالیتها مواجه هستیم و نمی دانیم بهتر است کدام را به نفع کدام کنار بگذاریم یا کدام را در اولویت قرار دهیم .

اولویت بندی مهارتی است ضروری اما بسیار چالش برانگیز که میتواند توانمندی فرد را افزایش دهد.
ریشه یابی دلایل کمبود زمان میتواند ، کلید طلایی حل مشکل ِ نداشتن مهارت مدیریت زمان باشد.

مدیریت زمان : توانایی برنامه ریزی ، واگذار کردن کارها به دیگران ، و سازمان دهی امور است ، که در حوزه های مختلف زندگی افراد بر اساس اولویت اهداف آنها انجام می شود.

80,000 تومان

مهارت های زندگی

امروزه علی رقم ایجاد تغییرات عمیق در شیوه های زندگی ، خیلی از افراد زمانِ مواجهه شدن با مسائل ِ زندگی ، فاقد توانایی های لازم هستند‌.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت who که در سال ۱۹۹۳ با هدف ارتقاء بهداشت روانی ارائه شد :

“مهارتهای زندگی؛ مهارتهایی هستند که به جهت افزایش توانایی های روانی و اجتماعی آموزش داده میشود و افراد رو قادر میکنه موثر و انعطاف پذیر با مسائل زندگی مواجه شوند”

این مهارتها نوعی تمرینهای رفتاری هستند که به بهترین واکنش فرد در موقعیتهای زندگی با ایجاد روابط بین فردی مناسب ، تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارض بدون ِ توسل به اعمالی که به فرد یا دیگران آسیب بزند، کمک میکند و بعبارتی تضمین کننده ی سلامت روان افراد جامعه است.

مهارتهای زندگی ویژگیهایی نیستند که بطور ژنتیکی در افراد وجود داشته باشند ، بلکه نیازمند آموزش ، آگاهی و تکرار و تمرین بسیار در شرایط مختلف هستند .

شخصی که از مهارتهای زندگی در مراوده و ارتباط با دیگران کمک میگیرد:

  • قدرت تحملش نسبت به نظرات دیگران، افزایش می یابد ، و در روابط بین فردی مشکل نخواهد داشت.
  • با توجه به شرایط زمان و مکان کارها رو بموقع انجام میدهد و اهمال کاری نخواهد کرد .
  • با برنامه ریزی و کوشش در کارهای مفید و دوری از انجام کارهای بی فایده ، مدیریت زمان خواهد داشت .
1,200,000 تومان