دوره مهارت های زندگی

 
امروزه علی رقم ایجاد تغییرات عمیق در شیوه های زندگی ، خیلی از افراد زمانِ مواجهه شدن با مسائل ِ زندگی ، فاقد توانایی های لازم هستند‌.
مهارتهای زندگی ویژگیهایی نیستند که بطور ژنتیکی در افراد وجود داشته باشند ، بلکه نیازمند آموزش ، آگاهی و تکرار و تمرین بسیار در شرایط مختلف هستند .
شخصی که از مهارتهای زندگی در مراوده و ارتباط با دیگران کمک میگیرد
قدرت تحملش نسبت به نظرات دیگران، افزایش می یابد ، و در روابط بین فردی مشکل نخواهد داشت.
با توجه به شرایط زمان و مکان کارها رو بموقع انجام میدهد و اهمال کاری نخواهد کرد .
با برنامه ریزی و کوشش در کارهای مفید و دوری از انجام کارهای بی فایده ، مدیریت زمان خواهد داشت .

مهارت های زندگی، شامل ۱۰ مهارت است که در ۱۰ فایل صوتی همراه با فایل متن تمرین توسط تیم پیوند عقل و عشق تهیه شده است .

💜 اگر دوست داری در یک شب به اندازه سالها تجربه کسب کنی و از زمان سبقت بگیری ، این آموزش هارو از دست نده 🦋☺️👇

🔻 دوستانی که تمایل دارند این مهارت هارو به صورت جلسه ای تهیه کنند ، این امکان براشون فراهم شده 👇

محتوای دوره :